Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene: En suksess for norsk kulturliv

Hele landet har engasjert seg i kultursamarbeid gjennom EØS-midlene. Siden 2012 har kunstnere og kulturgrupper fra 17 fylker deltatt i europeisk kultursamarbeid. Se hvordan ditt fylke har gjort det!

– Kultursamarbeidet med EØS-midlene har vært en suksess, slår direktør Anne Aasheim i Kulturrådet fast. Flere enn 130 norske kunst- og kulturaktører har fått mulighet til å delta i europeisk kultursamarbeid med partnere fra Polen, Romania, Tsjekkia, Latvia, Litauen og Portugal.

Da kulturutvekslingsprogrammene ble lansert for et par år siden, ble de kalt tidenes invitasjon til det norske kulturfeltet. – At så mange har ønsket å gå inn i samarbeid viser at det norske kulturfeltet har tatt imot invitasjonen og at programmene har vært relevante for sektoren, sier Aasheim.

     Les mer: Fylkesvis oversikt over prosjekter

Kulturaktører fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør deltar i prosjekter finansiert gjennom EØS-midlene.

Kulturrådet har vært med på å legge til rette for samarbeid mellom partnere i Norge og mottakerlandene. Norske aktører er blant annet med på å etablere et kulturhus i Bucuresti i Romania, formidle jiddisk språk og kultur til nytt publikum i Norge og Polen og fremføre nysirkus for barn i Portugal.

     Les mer: Mer informasjon om prosjektene

Gjennom EØS-midlene får norske kulturaktører mulighet til å øke sitt internasjonale nettverk, få nytt publikum og internasjonal erfaring.

– Det er spennende å se at en rekke aktører som til nå har hatt et nasjonalt fokus, nå har fått muligheten til å sette i samarbeide over landegrensene. Det er bra det finnes ordninger for dem som ønsker å arbeide internasjonalt, sier Brit Holtebekk, leder i internasjonal seksjon i Kulturrådet.

Europas kulturelle og kreative næringer er viktige drivere for økonomisk vekst og sosial inkludering og utgjør ca. 4,5 prosent av den europeiske økonomien.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge opp om EUs målsettinger for kulturnæringene gjennom å styrke kapasiteten i sektoren, utvikle nye kreative verker, stimulere bilateralt samarbeid mm. Det forventes også at støtten styrker det økonomiske utbytte fra kulturnæringene og bidrar til sosial inkludering.

– Prosjektene bidrar til å bygge forståelse og kunnskap på tvers av landene og bidrar til et rikere europeisk kulturliv. De bidrar til ny giv i lokalsamfunnet og skaper grunnlag for næringsutvikling. I tillegg bidrar det til samfunnsutvikling og styrking av demokratiske verdier i Europa, sier Holtebekk.

     Les mer: Full statistikk på Kulturrådets nettsider

Prosjektene avsluttes innen utgangen av april 2016, og en rekke aktiviteter vil finne sted i Norge i løpet av sommeren og høsten.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge kulturutvekslingsprogrammer i til sammen ti land. Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn kommer i tillegg til de seks landene hvor Kulturrådet er involvert som samarbeidspartner.

Til toppen