Kumøkk i vest kan gjøre nytte i øst

Frakt av husdyrgjødsel fra vestlandsk storfedrift til kornområder på Østlandet kan en gi miljøgevinst. Avføring fra husdyr inneholder mye fosfor, og egner seg derfor godt som gjødsel.

Frakt av husdyrgjødsel kan være positivt for miljøet

I et studie har forskere undersøkt mulige miljøkonsekvenser ved frakt av hudsdyrgjødsel fra Rogaland til kornområder i Akershus. Resultatene viser at transporteringen kan være positivt for miljøet. Ved å frakte husdyrgjødselen reduseres opphoping av overflødig fosfor og medfølgende utslippsrisiko i vest. Samtidig erstatter det en del av mineralgjødselbruken i øst.

Jerseyku i Vestnes, Møre og Romsdal.
Jerseyku i Vestnes, Møre og Romsdal. Foto: Arnold Hoddevik/Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Mer husdyrgjødsel på Vestlandet

Tidligere studier viser at det er en skjevfordeling i norske fylker når det gjelder tilgang på fosfor gjennom husdyrgjødsel. Vestlandet har mer kjøtt- og melkeproduksjon enn Østlandet, og har derfor stor tilgang på husdyrgjødsel. På Østlandet er det mer kornproduksjon og derfor må mange gårder kjøpe inn fosforholdig mineralgjødsel. Å frakte husdyrgjødsel fra vest til øst bidrar til at fosforet som allerede finnes i omløp blir bedre utnyttet. Den største gevinsten får man hvis vanninnholdet, og dermed gjødselens volum, blir redusert før frakt.

Studiet er et samarbeid mellom forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Østfoldforskning, Institutt for naturforvaltning (INA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og University of Applies Sciences, Nederland. 

Til toppen