Svar på spørsmål om bombing av sykehus i Kunduz

Skriftlig spørsmål nr. 80 (2015-2016).

Utenriksministerens svar på spørsmål fra representanten Audun Lysbakken (SV) om Norge vil støtte at bombingen av Leger uten grensers sykehus i Kunduz blir gransket av den uavhengige kommisjonen IHFFC.

Skriftlig spørsmål nr. 80 (2015-2016).
Datert 19.10. 2015

Spørsmål fra representanten Audun Lysbakken (SV):
Vil Norge støtte at bombingen av Leger uten grensers sykehus i Kunduz blir gransket av den uavhengige kommisjonen IHFFC, og vil Norge be USA og Afghanistan om å akseptere en uavhengig granskning?

Utenriksministerens svar:
Bombing av sykehus er uakseptabelt. Regjeringen ser meget alvorlig på at Leger uten Grensers sykehus ble truffet i et amerikansk luftangrep i Kunduz og at helsearbeidere og pasienter, inkludert barn, ble drept.

Dette er en tragisk hendelse, som ikke bare har rammet pasienter og helsearbeidere som befant seg i sykehuset, men som også innebærer at sivilbefolkningen i området mister et helsetilbud av stor betydning.

Det er svært viktig at det så fort som mulig blir full klarhet i hvordan dette kunne skje og hvordan sikre at det ikke kan skje i fremtiden. Jeg legger til grunn at alle ønsker full åpenhet om denne saken.

Ifølge internasjonal humanitærrett er det i første rekke statene selv som har ansvaret for å undersøke denne type hendelser, og eventuelt igangsette straffeforfølgning der det er mistanke om straffbare forhold. Dette sikrer at ansvaret ligger hos den staten som har tilgang til alle berørte personer i kommandokjeden, og all relevant informasjon.

USA har satt i gang en full etterforskning, og har gjort det klart at de vil holde personer som eventuelt har gjort seg skyldig i brudd på folkeretten ansvarlig. President Obama har personlig tatt kontakt med de berørte og beklaget. Nato og Afghanistan har også startet egne granskinger. UD har full tillit til at både president Obama og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sikrer granskninger som gir all nødvendig informasjon

Jeg ser frem til å få resultatene fra disse tre granskningene og har tillit til at disse til sammen vil gi et klart, tilstrekkelig og fullstendig svar på hvordan en slik tragisk hendelse kunne skje. Det forventer det internasjonale samfunn, Norge inkludert.