Kunngjøring av ny tilskuddsordning – kompensasjon enslige mindreårige flyktninger

Regelverket for tilskudd til kommuner som i 2016 hadde utgifter knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt, er nå tilgjengelig.

Tilskuddsordningen ble bevilget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017, og er på totalt 20 millioner kroner.

Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør regelverket på sine nettsider.

Regelverket kunngjøres også av Fylkesmennene, som forvalter ordningen.

Les regelverket her

Til toppen