Kunngjøring av ny tilskuddsordning

Regelverket for tilskuddsordningen til frivillige organisasjoners arbeid for barn med lang oppholdstid i Norge, er nå tilgjengelig. Søknadsfristen er 1. august.

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett for 2015 å opprette en ny tilskuddsordning til frivillige organisasjoners arbeid for barn med lang oppholdstid i Norge.Det foreslås å sette av til sammen 500 000 kroner til ordningen. Forvaltningen av ordningen legges til Statens sivilrettsforvaltning, som forvalter de andre tilskuddsordningene til fri rettshjelp.

Regelverk for tilskuddsordningen

Til toppen