Kunngjøring av sentrale BU-midler for 2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen sentrale bygdeutviklingsmidler (BU-midler). Ordningen skal bidra til næringsutvikling i landbruket. Dette omfatter både utvikling av det tradisjonelle landbruket og av bygdenæringer. For 2015 kunngjøres 5,5 millioner kroner.

Overordnet mål med ordningen er å bidra til omdømmebygging av norsk landbruk og mat. 

Følgende type prosjekter vil bli prioritert:

  • Prosjekter som bidrar til økt utnyttelse av utmarksressurser og innlandsfiske
  • Prosjekter som bidrar til bedre ressursutnyttelse i matkjeden
  • Prosjekter som bidrar til rekruttering til landbruket

Prosjektene må være av overordnet nasjonal karakter eller bidra til regionalt samarbeid.

Formålet med de sentrale bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Se fullstendig kunngjøring for mer informasjon om ordningene og krav til søknadens innhold.

Søknadsfrist: 01.06.2015

Alle søkere vil få skriftlig beskjed om resultatet av tildelingene og informasjon om klagemuligheter. Svar kan forventes første halvdel av september.

Søknad sendes:

Per post:
Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Per e-post: postmottak@lmd.dep.no

Kontaktpersoner:

Ved spørsmål, kontakt:
Kristin Orlund, avdelingsdirektør.
E-post: kristin.orlund@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 93 42.
Guro Bolstad, rådgiver. E-post: guro.bolstad@lmd.dep.no.
Telefon: 22 24 91 47.

Kunngjøringen ble første gang publisert 25.3.2015