Kunngjøring av utviklingsmidler til fagskoleutdanning 2018

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet  har sendt fagskolene brev der det blir kunngjort muligheten for å søke om utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2018.

Det lyses nå ut 35 millioner kroner i utviklingsmidler for 2018 til fagskolene. Målet med midlene er økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Det skal deles ut midler til prosjekter som bidrar til: 
-          kompetanseheving av ansatte
-          samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv
-          bruk av teknologi for læring

I tillegg kan midlene tildeles engangsinvesteringer i utstyr som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene. 

  • Både private og offentlige fagskoler kan søke om midler, og søknadsfristen er 18. mai 2018.
  • Første utlysning av utviklingsmidlene var i 2017 og viste stort engasjement i fagskolesektoren.
  • Departementet får bistand fra Senter for internasjonalisering av utdanning i søknadsbehandlingen. I 2018 videreføres særordningen fra 2017 der departementet utlyser og vedtar fordelingen av midlene. I 2019 vil departementet komme tilbake til en mer varig ordning for utviklingsmidlene. 

Utlysning av utviklingsmidler til fagskoleutdanning 2018

Søknadsskjema utviklingsmidler 2018

Skjema for budsjett- og finansieringsplan (må legges ved søknaden)

Retningslinjer for tilskudd til kvalitetsheving i fagskoleutdanning 2018