Kunngjøring utviklingsmidler fagskoleutdanning 2017

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen fikk Stortingets støtte for å bevilge utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2017, og nå lyser departementet ut 35 millioner kroner til dette formålet. Fagskolene har frist til 12. mai for å søke.

Departementet skriver nå til alle fagskolene for å kunngjøre muligheten for å søke om utviklingsmidler for fagskoleutdanning i 2017. Dette er første gang dette gjøres, og utlysningen for 2017 blir et prøveprosjekt:

  • For det første fordi Stortinget ikke har behandlet fagskolemeldingen ennå (Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning).
  • For det andre fordi departementet må lære sektoren og behovene bedre å kjenne.

Utlysningen er i 2017 begrenset til to ulike typer prosjekter som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen, til bedre læring for studentene og til å styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen:

  • Tiltak for bruk av teknologi for læring i utdanningen.
  • Engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen.

Utlysningen gjelder både offentlig og privat fagskoleutdanning

Det er fagskolens eier som må søke, til gjengjeld kan hver eier sende søknad for flere prosjekt. Det er også åpent for ulike samarbeidsløsninger, for eksempel ved at flere fagskoler samarbeider om en felles søknad, med faglige råd hvor slike finnes, eller med andre relevante aktører.

  • Søknadsfristen er 12. mai.

Departementet vil få bistand fra Norgesuniversitetet i søknads-behandlingen for å sikre at den både blir rask og av god kvalitet.

På bakgrunn av erfaringene med denne utlysningen og ikke minst Stortingets behandling av fagskolemeldingen vil departementet utarbeide en mer omfattende utlysning av utviklingsmidler for 2018.