Kunnskap i alle ledd fra råvare frem til forbruker

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet har nylig vært på besøk hos forskningsinstituttet Nofima. Der jobber fagfolkene med å overføre kompetanse fra forskningen til matprodusentene. Mange er lokalmatprodusenter som deltar på kurs eller får hjelp med produktutvikling.

− Det er veldig interessant å se hvordan dere kobler forskningsresultater til praktisk nytte for matnæringen, og at dere har kunnskap om alle ledene fra råvare og frem til forbruker, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. 

Blåfjelldal var innom flere av produksjonshallene og laboratoriene. I pakkehallen fikk hun høre om hvordan forskerne utvikler emballeringsløsninger som bidrar til å redusere matsvinnet. En viktig del av jobben er å se på hvordan nye materialer påvirker maten og dens holdbarhet. 

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet har nylig vært på besøk hos forskningsinstituttet Nofima. Der jobber fagfolkene med å overføre kompetanse fra forskningen til matprodusentene. Foto: Nofima
Til toppen