Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner startet regjeringens kompetanseturne på Gjøvik

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag inviterte statsråd Sanner aktører fra arbeidstaker, arbeidsgiver og utdanningsinstitusjonene til innspillsmøte på Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det var det første av i alt syv planlagte innspillsmøter Sanner har invitert til denne høsten.

– Målet er at aktører ute i regionene skal dele sine innspill og sine erfaringer. Vi er nå i gang med en kompetansereform som skal sikre at flere står i jobb lenger, og at ingen går ut dato. Vi må også legge til rette for at næringslivet har tilgang på riktig kompetanse. Det er avgjørende for at vi kan bevare et bærekraftig velferdssamfunn, sa en spent statsråd før møtestart.

For få tar idereutdanning

Nye tall fra Lærevilkårsmonitoren til SSB avslører at andelen av oss som tar formell videreutdanning er lavere i dag, enn hva den var for ti år siden. Dette er bekymringsfullt, mener statsråden.

– Arbeidslivet og samfunnet generelt er i stor endring. Digitalisering, robotisering og ulike typer teknologi skaper nye muligheter, men også utfordringer når det gjelder kompetanse. Vi må derfor venne oss til at vi må lære hele livet og at man virkelig aldri er ferdig utdannet eller utlært, sier Sanner.

Innledere med ulik tilknytning til endringsprosesser i arbeidslivet, delte sine betraktninger om utfordringer og løsninger i bransjer hvor arbeidsoppgaver forsvinner eller endres som resultat av den teknologiske utviklingen.

 

Fremtidens kompetanse

Camilla Tepfers, partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture, har jobbet med fremtidsstudier og tjenesteinnovasjon de siste 18 årene.

– Det er særlig fire ferdigheter som kjennetegner fremtidens kompetanse. Det er skaperkraft , informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse, sa Tepfers til deltakerne.

Kunnskaps- og integreringsminister Sanner var tydelig på hvordan næringsliv og utdanningsinstitusjoner må legge til rette for at folk kan tilegne seg ny kompetanse, som blant annet de fire ferdighetene Tepfers er opptatt av.

– Vi må ha korte, modulbaserte utdanninger som lar ansatte kombinere familieliv, jobb og studier. Vi må ha læring på jobben og vi kan for eksempel ha større grad av nettbaserte studier med ulike samlinger tilpasset bransjer og bedriftenes behov.

Fra manuell lagerdrift til prosessindustri

Tidligere på dagen var statsråden på besøk hos COOP logistikklager på Jessheim (Clog). Her møtte han blant annet opplæringsansvarlig Irene Opheim, som har gjort reisen fra lagermedarbeider til opplæringsansvarlig for over 300 ansatte.

– COOP imponerte meg. De har fått til en viktig kompetanseheving som gjør at flere kan stå i jobb lengre. Og så er det jo imponerende å få komme på besøk, her er det kun manuell drift på 13 prosent av varene ellers er alt helautomatisert, sier statsråden.

De neste månedene skal Sanner besøke Mo i Rana, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø for nye innspillsmøter.

– Jeg skal legge frem en melding til Stortinget våren 2020, men god politikk skal vi ikke vente med å utvikle til da, avslutter statsråden.

 

På Fagskolen Innlandet på Gjøvik fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mange gode innspill.
På Fagskolen Innlandet på Gjøvik fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mange gode innspill. Foto: Maria Kristine Göthner
Kunnskaps- og integreringsministeren besøkte Coop logistikklager i Jessheim. Der ble han imponert over arbeidet med kompetanseheving som gjør at de ansatte kan stå i arbeid lenger.
Kunnskaps- og integreringsministeren besøkte Coop logistikklager i Jessheim. Der ble han imponert over arbeidet med kompetanseheving som gjør at de ansatte kan stå i arbeid lenger. Foto: Maria Kristine Göthner