Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styreledere og styremedlemmer

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styreledere og styremedlemmer for universiteter og høyskoler. Departementet har også oppnevnt personlige varamedlemmer.

Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro, blir oppnevnt til ny styreleder for NTNU. Brandtzæg overtar etter at nåværende styreleder Per Kristian Foss er utnevnt til ny riksrevisor. 

Siri Hatlen skal lede styret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Universitetet er resultatet av at Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø og biovitenskap slås sammen til én institusjon fra 1. januar 2014. I tillegg har Marianne Harg, Jens Oddershede og Alf Bjørseth blitt oppnevnt som nye styremedlemmer. 

Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge, blir nytt styremedlem ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han overtar vervet etter at tidligere styremedlem Tord Lien ble utnevnt til olje- og energiminister. 

Sverre Gotaas, direktør i Kongsberggruppen, og Zahra Moini, daglig leder for Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, blir utnevnt til styremedlemmer ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). De tiltrer fra 1. januar 2014, når høyskolene i Buskerud og Vestfold slås sammen til én institusjon. 

– Jeg er glad og takknemlig for å kunne ønske så kompetente personer velkommen i styrene. De nye medlemmene tilfører et bredt spekter av erfaring og impulser fra samfunns- og næringsliv. Det er kunnskap som vil være til stor nytte i den strategiske og faglige utviklingen av institusjonene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– Styreledere og styremedlemmer som oppnevnes av departementet skal være med på å ivareta samfunnets interesser, og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper. Med de erfaringene og det engasjementet de nye styremedlemmene har med seg er jeg trygg på at dette ansvaret er godt ivaretatt, sier Røe Isaksen. 

Departementet har også oppnevnt personlige varamedlemmer.

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

Styreleder

Svein Richard Brandtzæg, Oslo 

Vara

Ola T. Lånke, Rennebu (oppnevnt tidligere)

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Medlemmer

Siri Hatlen, styreleder, Hosle

Marianne Harg, Skien

Alf Bjørseth, Oslo

Jens Oddershede, Munkebo, Danmark

Vara

Anne-Brit Kolstø, Oslo

Petter Arnesen, Oslo

 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT):

Medlem                                                                  

Jan-Frode Janson, Tromsdalen                     

Vara 

Geir Johnsen, Tennevoll (oppnevnt tidligere)

 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV):

Medlem                                                                    

Sverre Gotaas, Stokke                                              

Zahra Moini, Oslo                                        

Vara

Eva Lian, Hof

Hans Sverre Sjøvold, Husøysund