Vis heile kalenderen

06.05.2015

 • Kunnskapsministeren til Trondheim

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har eit mangfoldig program i Trondheim onsdag 6. mai. Pressa er velkommen med på besøka

  Program

  0900-0940          NTNU Ocean Week, Marintek, Tyholt

  Kunnskapsministeren fortel om regjeringa si satsing på havforsking. Han deltek òg i ein paneldebatt: Korleis kan universiteta bidra til at fleire barn og unge ynskjer ei utdanning innan havromsvitskap og teknologi?

  0940-0945: Tid til media

  10:00-11:15   Nasjonal konferanse og bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) Realfagbygget ved NTNTU

  NKUL er den største møteplassen i Noreg for den som har interesse for bruk av IKT i undervising. Deltakarane er lærarar, barnehagelærarar, skoleleiarar og andre deltakarar frå utdanningssektoren. 

  10:00 – Innmarsj Strindens Promenadeorkester

  10:15 – Opningsføredrag – Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Statsråden teiknar eit bilete av framtidsskolen.

  10:45- 11:15 Debatt – Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske, TV2 Nyhetskanalen

  12:00-14:00    SINTEF Marintek, Otto Nielsens veg 10

  Kunnskapsministeren får ei orientering om planane for Ocean Space Centre og vert vist rundt i havlaboratoria.  Ope for media.

  14:15-15:00   Forny2020, Clarion Hotel Brattøra

  Kunnskapsministeren deltek på  på 20-årsjubileet til FORNY2020.

  FORNY2020 er Forskningsrådet sitt program for å bringe resultat frå offentleg finansierte forskingsinstitusjonar fram til marknaden.

  1500-1530:         Møte med leiinga ved NTNU, Clarion Hotel Brattøra                             

  Kontaktperson i KD er medierådgivar Frank Gøran Nordheim. Mobil: 930 17 436.  E-post: frno@kd.dep.no.

Til toppen