Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikrer ekstra midler i år til Kystvakten

-Jeg kan bekrefte at regjeringen har besluttet å prioritere å sikre en snarlig reparasjon av Kystvaktfartøyet KV Andenes som grunnstøtte i 2013. Kystvakten ivaretar en rekke oppgaver av nasjonal betydning i nordområdene. Våre store havområder og de ressursene som finnes der, krever kontinuerlig tilstedeværelse og en robust evne til overvåkning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Kystvakten (her illustrert ved KV Bergen) vil bli sikret ekstra midler i 2014 til å reparere KV Andenes.

Regjeringen legger opp til økt satsing på tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord samt en målrettet, langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Allerede i budsjettet for 2014 økte regjeringen bevilgningen til Kystvakten for å styrke patruljeaktiviteten i nord. Regjeringen vil foreslå for Stortinget en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner for å sikre en snarlig reparasjon av Kystvaktfartøyet KV Andenes som grunnstøtte i 2013. Kystvakten kan dermed isteden bruke midlene til patruljering i nordområdene og til å ivareta sine primæroppgaver.

-Regjeringen vil med dette prioritere å bruke mer penger på det som konkret gir styrket beredskap og tilstedeværelse i våre nordlige havområder, avslutter forsvarsmininsteren.

 

Til toppen