Priv. til red.:

Presentasjon av kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal”

Dovre Group AS og Transportøkonomisk Institutt overleverer og presenterer rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag kl. 11.30. Pressen er velkommen.

Tid: mandag 17. februar kl. 11.30
Sted: Plenumssalen, R4, inngang fra Møllergaten nr 17

Rapporten er en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen som ble ferdigstilt i juni 2013. Rapporten er en viktig del av utredningsgrunnlaget før regjeringen treffer sin beslutning om valg av konsept for regjeringskvartalet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Pressekontakt:
Seniorrådgiver Helge Kvandal, t. 402 84 275

Til toppen