Kven skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar i år?

8. april er fristen for å kome med framlegg til kven som bør få prisen for 2015.

For meir informasjon om prisen sjå nettsida til Nynorsk mediesenter

Annonse for Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2015

Til toppen