Historisk arkiv

Kvensk anerkjennes som eget språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Artikkel for nettsidene 27.04.2005

- Nasjonale minoriteter skal kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin egen identitet, sitt eget språk og sin egen kultur. Å anerkjenne kvensk som eget språk er et viktig ledd i dette arbeidet, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. (27.04.2005)

Kvensk anerkjennes som eget språk

- Nasjonale minoriteter skal kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin egen identitet, sitt eget språk og sin egen kultur. Å anerkjenne kvensk som eget språk er et viktig ledd i dette arbeidet, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Henry Osima og Yngve Slettholm.
Regjeringens beslutning om å anerkjenne kvensk som eget språk ble offentliggjort på et møte med Norske Kveners Forbund i Kultur- og kirkedepartementet 26.04. Henry Osima, leder i Norske Kveners Forbund, tok i mot nyheten av statssekretær Yngve Slettholm, Kultur- og kirkedepartementet, Foto: Eline Bjerke.


27.04.2005

Til toppen