Kvinnefremgang i NATO

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide markerte under NATOs forsvarsministermøte i dag at NATO har gjort betydelige fremskritt for kvinner, fred og sikkerhet i alliansens operasjoner.

Fra venstre oppe: Den spanske forsvarsministeren Pedro Morenés Eulate, den slovenske forsvarsministeren Roman Jakič, den kroatiske forsvarsministeren Ante Kotromanović. Fra venstre nede: Sjef for militærkomiteen general Knud Bartels, den svenske forsvarsministeren Karin Enström, generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, generalsekretærens spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet Mari Skåre, NATOs øverstkommanderende for transformasjon (SACT) general Jean-Paul Paloméros og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FD.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide markerte under NATOs forsvarsministermøte i dag at NATO har gjort betydelige fremskritt for kvinner, fred og sikkerhet i alliansens operasjoner.

I forbindelse med NATOs forsvarsministermøte 22. - 23. oktober, deltok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på lanseringen av en uavhengig evalueringsrapport om gjennomføringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om «Kvinner, fred og sikkerhet» i NATOs operasjoner og oppdrag. Det er Det nordiske gendersenteret som har laget rapporten om hvordan NATO følger opp innholdet og anbefalingene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og relaterte resolusjoner. Norge har vært en av de sterkeste forkjemperne for disse FN-resolusjonene, og NATOs generalsekretærs spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet er den norske diplomaten Mari Skåre.

-Jeg mener vi er på riktig spor i å fremme arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet i NATOs operasjoner. NATO og NATOs partnere er i dag overbevist om behovet for å inkludere kvinner i håndteringen av vår tids sikkerhetsutfordringer, sier forsvarsministeren.

Norge har forpliktet seg til å gjennomføre prinsippene i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og relaterte resolusjoner om å styrke beskyttelsen av kvinner og å fremme kvinners deltakelse og i hele organisasjonens virksomhet. Norge er en pådriver i dette arbeidet.

-Jeg er glad for å se at Norge de siste årene har bidratt aktivt til å skape konkret NATO-politikk på dette området, og jeg konstaterer at spesialrepresentant Mari Skåre har en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier Eriksen Søreide.

Evalueringsrapporten er en oppfølging fra NATOs toppmøte i Chicago i 2012 og ble presentert under NATOs forsvarsministermøte 23. oktober. Gjennomgangen er utført av Det nordiske gendersenteret, som er en del av det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO. Norge har bidratt i utviklingen av gjennomgangen. Rapporten fremhever at NATO har gjort betydelige fremskritt i å integrere kjønnsperspektivet i NATO-ledete operasjoner, samtidig som den peker på at det fortsatt er behov for å øke bevisstheten rundt saken innad i NATO.

-Rapporten viser at vi har kommet et godt stykke fremover med dette arbeidet. Samtidig er dette et langsiktig og pågående arbeid, hvor vi fortsatt har en lang vei å gå. Det er også viktig at vi ikke glemmer at det til syvende og sist er alle allierte og partnere, også Norges, ansvar å arbeide for at FN-resolusjonene gjennomføres. Norge vil være en aktiv pådriver for oppfølgingen av rapporten, understreker forsvarsministeren.

Generalsekretærens spesialrepresentant for 1325, Mari Skåre, den svenske forsvarsministeren Karin Enstrøm og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Fra venstre: Generalsekretærens spesialrepresentant for 1325, Mari Skåre, den svenske forsvarsministeren Karin Enstrøm og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. (Foto: FD)

Les gjerne mer på NATOs sider om status på implementeringen av UNSCR 1325.

Til toppen