EØS-midlene: Skaper flere kvinnelige ledere i spansk næringsliv

Inspirasjonen er hentet fra Norge. Tiltakene er tilpasset spanske forhold. Resultatene er gode. Så gode at prosjektet skal tjene som modell for resten av Europa.

Noen av kvinnene som har deltatt i Promociona-prosjektet Foto: CEOE

Norge og Spania har prioritert å bruke EØS-midler på å bedre likestillingen i det spanske samfunnet. Under én av ti ledende stillinger i spansk næringsliv innehas av kvinner viser tall fra Europakommisjonen (9,5 prosent. Snitt i EU: 11 prosent (2013)).

Blant tiltakene som finansieres, er et prosjekt inspirert av NHOs Female future-program. NHOs søsterorganisasjon i Spania, CEOE, har laget en egen versjon av dette programmet kalt «Promociona» eller promotere/forfremme på norsk.

     Les mer: Om Promociona-prosjektet

Norge har støttet nettverksbygging, coaching og bruk av mentorer for 80 kvinnelige mellomledere. Prosjektet kom i gang i 2013 og allerede nå er 15 prosent av kvinnene forfremmet. Noen har også fått styreverv.

Tiltaket har fått stor oppmerksomhet i Spania og søkningen har vært stor. Det er også interessant å se at sentrale spanske næringslivsledere har meldt seg som mentorer.

Suksessen har vært så stor at CEOE vil videreføre prosjektet som i fremtiden vil bli finansiert av spanske bedrifter. 

     Les mer: Liste over likestillingsprosjekter i Spania

Men det stopper ikke i Spania. Prosjektet Norge har finansiert gjennom EØS-midlene, skal nå bli en spydspiss for liknende prosjekter i andre europeiske land. Både italienske og franske arbeidsgiverforeninger har allerede vist interesse for det norsk-spanske samarbeidet.

Det er også etablert kontakt med de europeiske arbeidsgiverforeningenes paraplyorganisasjon «Business Europe» og Europakommisjonen.

Kommisjonen har allerede tatt til orde for kvoteordninger, ikke ulikt det norske kravet om minst 40 prosents representasjon av begge kjønn i allmennaksjeselskaper.

Spania ønsker sogar å ta dette prosjektet videre til sine søsterorganisasjoner i Latin-Amerika gjennom det etablerte ibero-amerikanske nettverket for samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner. 

Til toppen