Nordisk nettverk av kvinnelige fredsmeklere lansert i Oslo

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi vet at halvparten av alle fredsavtaler bryter sammen etter fem år. Samtidig viser forskning at kvinners deltakelse øker sjansen for at fredsavtaler faktisk varer, derfor må vi ta konkrete grep for å øke kvinners involvering, sa statssekretær Tore Hattrem under lanseringen av det nordiske kvinnelige meklernettverket på Nobel Fredssenter i dag.

Hattrem understreket i sin innledning at i 31 fredsprosessser de siste 20 årene var bare ca. fire prosent av forhandlerne kvinner. 

- Sør-Afrikas nettverk av afrikanske kvinnelige meklere har inspirert oss til å etablere et tilsvarende nordisk nettverk. Hensikten er å synliggjøre den brede erfaringen som finnes så den kan benyttes. Det skal ikke lenger være et argument at det ikke finnes kompetente kvinner, sa Hattrem.

Statssekretær Tore Hattrem innledet under lansering av det nordiske kvinnelige meglernettverket på Nobel Fredssenter i Oslo 27. november. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Det nordiske nettverket består av kvinner fra Norden med erfaring fra forhandlinger om fred og sikkerhet. Målet er å øke antall nordiske kvinner som er aktivt involvert i internasjonalt fredsarbeid, samt styrke kontakten mellom kvinnelige meklere internasjonalt.

Det var bred deltakelse fra kvinnelige fredsmeklere, representanter fra nordiske myndigheter, forskningsinstitusjoner, sivilt samfunn og ambassader på lanseringen. Fra norsk side er Prio og Noref partnere i dette arbeidet.