Statsministeren markerer styrket innsats for kvinner, fred og sikkerhet

Priv. til red.

Regjeringen lanserer en ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2015–2018. Statsminister Erna Solberg og fire ministre markerer dette på et arrangement i Oslo 16. februar.

Statsminister  Erna Solberg taler, etterfulgt av innlegg fra utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

I mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter truet, seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt. I 2015 er det 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som siden er blitt fulgt opp med ytterligere seks resolusjoner. I løpet av disse årene er det blitt større aksept for at kvinners deltakelse, rettigheter og behov er kritiske faktorer for å lykkes med fred og sikkerhet. Likevel er fremskrittene for skjøre. Norge har et bredt engasjement for å styrke den internasjonale innsatsen. Den nye handlingsplanen legger grunnlaget for  departementenes felles innsats og mål for arbeidet med å gjennomføre FNs sikkerhetsrådsresolusjoner om dette temaet. 

Lanseringen blir etterfulgt av et fagseminar med tittel «Fredsoperasjoner og fredsprosesser i et kjønnsperspektiv - hvordan få effekt på landnivå?». Panelet består av Prio-forsker Torunn Tryggestad, Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland, Utenriksdepartementets spesialutsending til Colombia, Dag Nylander og oberstløytnant Odd Anders Søbstad fra Forsvaret. Lanseringen avsluttes med et innlegg av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay.

Tid: Mandag 16. februar kl 13:00-15:30
Sted: Litteraturhuset, Oslo

Arrangementet er åpent  for pressen. Det blir mulighet for intervjuer kl 14:00 – 14:15. For å avtale intervjuer, ta kontakt med pressekontaktene:

Statsministerens kontor: Cathrine Slaaen, mob 976 77 247, csl@smk.dep.no 
Utenriksdepartementet:  Astrid Sehl, mob 922 84 752, asse@mfa.no 
Forsvarsdepartementet: Marita Hundershagen, mob 902 87 846, marita.hundershagen@fd.dep.no 
Justis- og  beredskapsdepartementet: Anne Rustad, mob 476 70 779,   anne.rustad@jd.dep.no 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Ida Wullum-Lindberg, mob 980 46 671, Ida.Wullum-Lindberg@bld.dep.no

Til toppen