Presseinformasjon

Flere kvinner må med i fredsforhandlinger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nytt nettverk av nordiske kvinnelige meklere lanseres fredag 27. november i Nobels fredssenter i Oslo kl. 0930. Møtet er åpent for pressen. Dette er et norsk initiativ og statssekretær Tore Hattrem er vert for det første møtet i nettverket.

- Når kvinner deltar i fredsforhandlinger, er det større sannsynlighet for at forhandlingene resulterer i en fredsavtale. Sjansen for at freden varer er større. Det er viktig å få flere kvinner til forhandlingsbordet, også som meklere, sier statssekretær Tore Hattrem.

I år markerer verden 15-årsjubileumet for FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Nyere forskning viser at inkludering er viktig for å få en bærekraftig fred.

- Vi lar oss inspirere av Sør-Afrika og etablerer et nordisk nettverk av kvinnelige meklere. Vi vil vise den kompetansen som finnes slik at den kan benyttes. Det skal ikke lenger være et argument at det ikke finnes kompetente kvinner, også som fredsmeklere, sier statssekretær Hattrem.

Det nordiske nettverket skal knytte seg til lignende nettverk i andre deler av verden og inspirere flere land og regioner til å gjøre det samme. Nettverket består av kvinner fra Norden med erfaring fra forhandlinger om fred og sikkerhet. Fra norsk side er Prio og Noref partnere i dette arbeidet.

Noen av kvinnene som er med i nettverket er blant annet ambassadør Gréta Gunnarsdóttir (Island), statssekretær Elisabeth Rehn (Finland), Karin Landgren (Sverige), Hilde Frafjord Johnson (Norge), generalmajor Kristin Lund, statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg og generalsekretær Gry Larsen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, telefon 40 40 83 14.

Women in Mediation
8:30-9:15 Registration and coffee
9:30-10:15 Opening remarks and conversation
10:15-10:30 Break
10:30-12:10 Can women mediators make international mediation more fit for purpose?
12:10-12:15 Closing remarks