Presseinvitasjon: Kvinner og Forsvaret – Er det fortsatt utfordringer?

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Pressen inviteres til folkemøte på Heggelia, Bardufoss, tirsdag den 20. januar kl 19:00.

Åpning

Vernepliktsutvalgets leder – ordfører Jonni Solsvik

Innledere

Kultur og holdninger fra et lederperspektiv

  • Generalinspektøren for Hæren – generalmajor Rune Jakobsen
  • Sjef for Krigsskolen – oberst Ingrid Gjerde

 Hva betyr flere kvinner for omfanget av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret?

  • Forsvarets forskningsinstitutt – forsker Frank Brundtland Steder

Opplevelse av kultur og holdninger til kvinner i Forsvaret

  • Stabssjef Stridstrenbataljonen – major Nina-Sofie Berg

Gutter er gutter og jenter er jenter – trenger vi regler eller kan vi regne med at ting går seg til?

  • Tidl. Generaladvokat – Arne Willy Dahl

Enkelthistorier fra vernepliktige

  • Hovedtillitsvalgt Astrid Vig - Trine Pettersen
  • Anette Wormsen & Henrik Lislelid - Eivind Steig (Eli Medhus)

Paneldebatt

  • Hæren – Arne Willy Dahl – Frank Brundtland Steder
  • hovedtillitsvalgt Astrid Vig – major Berg

Møte- og debattleder: Siri Lill Mannes

Praktisk informasjon:

Dato: 20. januar 2015

Klokken: 19:00

Sted: Istindportalen på Heggelia

Kontaktperson: Vernepliktsutvalgets sekretær Knut Are Seierstad, mob 907 57 447.