Kvinnerekord i lokalpolitikken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter lokalvalget i 2019 har vi for første gang over 40 prosent kvinner i kommunestyrene i snitt. – Vi trenger flere kvinner i lokalpolitikken. Det er viktig for et representativt demokrati som vårt. Derfor blir jeg veldig glad når vi ser en positiv utvikling, både i kommunestyrene og spesielt blant ordførerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Astrup lanserer i dag en oppdatert versjon av representasjonsbarometeret, som viser kjønnsbalansen i kommunestyrer og formannskap rundt om i landet. I tillegg til høyere andel kvinner i kommunestyrene, har andelen ordførere som er kvinner gjort et stort byks. Etter valget i 2019 har vi gått fra 28 til 35 prosent kvinner i ordførervervet.

− Jeg er glad for å se at andelen kvinner med ordførerkjede har økt med hele syv prosentpoeng. Det er et stort hopp og gir meg håp for fremtiden. Nå må vi jobbe for at dette fortsetter også ved valgene som kommer, sier Astrup

Partiene har et viktig ansvar

Partiene har et stort ansvar. Det er de som bestemmer hvem som skal stå på valglistene, hvem de vil ha som ordførerkandidat og hvem de vil gi stemmetillegg. Det er også partiene som fordeler verv og posisjoner etter valget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt en motivasjonskampanje for å minne partiene på den viktige rollen de har. Dersom partiene ønsker bedre kjønnsbalanse, kan de bidra til dette ved å nominere og løfte kvinner oppover på valglistene. De kan også prioritere kvinner når de i neste omgang – etter at velgerne har sagt sitt – skal fordele verv og posisjoner.

− Vi er helt klart på riktig vei, men vi har fortsatt en vei å gå. Kvinneandelen varierer fra 65 i enkelte kommunestyrer, til 13 prosent i kommunestyret med lavest andel kvinner, sier Astrup.

Kart til inspirasjon

Representasjonsbarometeret og de digitale kartene som nå ligger ute, er basert på valgresultatet i 2019. Kartene viser andelen kvinner i kommunestyrene og formannskapene i alle landets kommuner, i tillegg til hvilke kommuner som har en kvinnelig ordfører.

Forskning viser at oppmerksomhet om temaet hjelper. Det kan bidra til at både partiene, kvinnene og velgerne blir mer bevisste på hvordan det står til med kvinnerepresentasjonen i deres kommune.

− Vi ser store sprik mellom kommunene når det gjelder kvinneandel i de folkevalgte organene. Jeg håper derfor kartene vil være til inspirasjon i det viktige arbeidet med å få en god og balansert representasjon av kvinner og menn i alle lokalstyrene, sier Astrup.

Illustrasjon som viser kjønnsfordelingen blant ordførerne.
Ved fjorårets valg gikk andelen kvinnelige ordførere opp med hele syv prosentpoeng. Foto: KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00