Kvotejakten på gaupe starter 1. februar

Klima- og miljødepartementet har nå behandlet klager på kvotejakten på gaupe i fem forvaltningsregioner. Kvotejakten starter 1. februar 2014.

Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Miljøforvaltningen er, så langt det er mulig, pålagt å behandle slike saker innenfor gitte frister slik at de ikke mister sin aktualitet. I vinter er det åpnet for kvotejakt på gaupe i seks av åtte forvaltningsregioner. Departementet har klagebehandlet vedtakene i fem regioner.

- Jeg er fornøyd med at både nemndene, direktoratet og mitt eget departement har hatt tempo i saksgangen og at klageavgjørelsene foreligger i forkant av jaktstart. Dette er viktig både for de som klager, for jegerne og for forvaltningen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I forvaltningsregion 1 (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland og Vest-Agder) er det fattet vedtak om kvotefrijakt, mens det i forvaltningsregion 5 (Hedmark) ikke er fattet vedtak om kvotejakt på gaupe. Nemnda i forvaltningsregion 8 (Finnmark og Troms) fattet under sin forberedende klagebehandling tidlig i januar et nytt kvotevedtak. I den saken utløper klagefristen i dag.

- Skulle denne saken komme til departementet som en klagesak vil vi behandle den så raskt det lar seg gjøre, sier Sundtoft.

Les mer om gaupejakt på Miljødirektoratets nettsider.

Her er klageavgjørelsene:

Region 2: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2014 (pdf).

Region 3: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2014 (pdf).

Region 4: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2014 (pdf).

Region 6: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2014 (pdf).

Region 7: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2014 (pdf).

 

Til toppen