Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kvoter for gaupejakt fastsatt i Miljøverndepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det blir åpnet for jakt på 118 gauper i år. Dette er den fjerde største gaupejakten siden bestanden begynte å øke i 2004. Miljøverndepartementet har regulert jakten for å komme nærmest mulig det bestandsmålet for gaupe som Stortinget har vedtatt.

I tre regioner har Miljøverndepartementet fastsatt en lavere jaktkvote enn de regionale rovviltnemndene gikk inn for. Sammenlagt har Miljøverndepartementet vedtatt en reduksjon fra 157 til 118 dyr. 

Miljøverndepartementet har redusert jaktkvoten i områder hvor det er et mål om å ha ynglende gaupe. I områder hvor det ikke er et mål om ynglende gaupe, har departementet i hovedsak opprettholdt nemndenes vedtak.

–Den jakten vi nå legger opp til, skal gjøre at gaupebestanden blir så nær bestandsmålet som mulig. Skal vi nå Stortingets mål, må det åpnes for jakt på noen færre gauper enn i fjor, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Det nasjonale bestandsmålet fra rovviltforliket er 65 årlige ynglinger. En yngling tilsvarer at det blir født ett ungekull. Bestanden var på sitt høyeste i 2009 med 92 familiegrupper, men er nå nær bestandsmålet på landsbasis.

Gjennomsnittlig er det felt 127 gauper årlig de siste tre årene. Erstattede gaupeskader på sau er redusert med 25 prosent fra 2009 til 2011. Skade på tamrein har vært relativt stabilt.

Det er fortsatt kvotefri jakt i flere områder der det ikke er mål om yngling av gaupe.

Overvåkningen av gaupebestanden vil alltid ligge på etterskudd ettersom man har bestandstall før fjorårets jakt. Norsk Institutt for Naturforskning har utarbeidet en ny prognosemodell som inkluderer fjorårets jaktuttak og sannsynliggjør hvordan gaupebestanden vil utvikle seg. Det er usikkerhet ved bruk av en slik modell, men Miljøverndepartementet legger stor vekt på den ettersom dette er den best tilgjengelige kunnskapen om utviklingen i gaupebestanden.

I klagebehandlingen har Miljøverndepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak i tre regioner og endret dem i tre. Her har Miljøverndepartementet endret kvotene:

Region 2 – Vestfold, Aust-Agder, Buskerud og Telemark

Rovviltnemnda la opp til jakt på 32 dyr, Miljøverndepartementet har vedtatt 15. Her har gaupebestanden lenge ligget over det regionale bestandsmålet på 12 ynglinger, men er nå redusert. Prognosemodellen til Norsk Institutt for Naturforskning tyder på at bestanden er på 11,5 ynglinger før jakt i 2012. Derfor reduseres kvoten.

Region 6 – Midt-Norge

Rovviltnemnda la opp til jakt på 60 dyr inkludert en tilleggskvote på 10 dyr, Miljøverndepartementet har vedtatt 44. Her har gaupebestanden ligget betydelig over det regionale bestandsmålet på 12 ynglinger. Prognosen tyder på at bestanden før jakt i 2012 ligger rundt 14. Med nemndas forslag ville bestanden etter all sannsynlighet havne under bestandsmålet. Derfor reduserer Miljøverndepartementet kvoten noe.

Region 7 - Nordland

Rovviltnemnda la opp til jakt på 12 dyr, Miljøverndepartementet har vedtatt 6. I Nordland har bestandene i gjennomsnitt ligget på bestandsmålet om 10 årlige ynglinger de siste tre årene, men de siste to årene har bestandene ligget under målet. Prognosen tyder på at den er ytterligere redusert til 5,3 ynglinger før jakt i 2012. Derfor har Miljøverndepartementet redusert kvoten.

Relevante linker:

Rovviltportalen

Prognosemodell for gaupebestanden i Norge (nyhetssak NINA)

Les vedtakene her:

Til toppen