KVU E10 Fiskebøl-Å: Kvalitetssikringsrapport er klar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Statens vegvesens utredning av behov for tiltak E10 mellom Fiskebøl og Å i Nordland er nå vurdert av en ekstern kvalitetssikrer og har samtidig vært på lokal høring. Nå skal vi behandle saken politisk, før vi tar en beslutning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i september i fjor Statens vegvesens rapport om "Konseptvalgutredning E10 Fiskebøl-Å". Utredningen ser nærmere på behov for tiltak på den 160 km lange strekningen på E10 mellom Fiskebøl og Å i Nordland. 

Konseptvalgutredningen har senere vært på lokal høring, og det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) som nå foreligger i en rapport som er oversendt til Samferdselsdepartementet. Det er konsulentsammenslutningen Atkins og Oslo Economics som har gjennomført kvalitetssikringen. 

Samferdselsdepartementet går nå gjennom de ulike vurderingene i saken. KVU-rapport, KS1-rapport og innkomne høringsuttalelser vil danne grunnlag for regjeringens behandling av konseptvalg for videre planlegging på denne viktige vegstrekningen gjennom Lofoten. 

Les hele rapporten med vedlegg