Kyllingrobot erstatter menneskehender

Forskerne i CYCLE-prosjektet har i vinter ferdigstilt en industrirobot som plukker ut brystfileten fra kyllingen, en jobb som vanligvis krever øvede menneskehender. Det er det første prosjektet i verden som har lykkes med å automatisere denne prosessen.

Fjerning av brystfileten fra kyllingskroget er en prosess som til vanlig krever fintfølende, øvede menneskehender. Den har nå blitt automatisert. Ved hjelp av et gripeverktøy og 3D skanning klarer den nye roboten, ”Gribbot”, å fjerne fileten fra kyllingen, og utnytter kjøttet optimalt.   

Kyllingroboten er en del av det større prosjektet CYCLE, og er det første prosjektet i verden som har lykkes med å automatisere denne prosessen. Dette skal være med på å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig, både med tanke på lønnsomhet og råstoffutnyttelse. Videre ønsker de å videreutvikle ”Gribbot” i kommende prosjekter til også å kunne utnytte eventuelt kjøtt som sitter igjen i skroget etter fileten er fjernet. 

Det er SINTEF Fiskeri og havbruk som har ledet CYCLE-prosjektet, og hovedmålet er å gjøre norsk matproduksjon mer lønnsom, mer miljøvennlig og mer effektiv. Prosjektet får støtte fra Forskningsrådets program BIONÆR, som er hovedfinansiert av Landbruks- og matdepartementet. 

Til toppen