Kypriotiske kvinner krever plass ved forhandlingsbordet

EØS-midlene

Kvinnebevegelsen på Kypros føler seg utestengt fra forhandlingene om en fredsløsning på den delte øya. Nå krever de at likestilling og kvinners perspektiver også kommer på dagsorden. SE VIDEO.

Kvinnebevegelsen på Kypros føler seg utestengt fra forhandlingene om en fredsløsning på den delte øya. Nå krever de at likestilling og kvinners perspektiver også kommer på dagsorden.

– Kvinner utgjør halvparten av befolkningen på øya. Det er på tide at vi blir tatt mer på alvor og at også våre stemmer blir hørt, sier Olga Demetriou i sammenslutningen Gender Advisory Team.

Gruppen samler aktivister og akademikere fra både den gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Siden opprettelsen i 2009 har gruppen arbeidet for å få kvinners perspektiver og likestilling inn i fredsforhandlingene.

Det er særlig fire områder som er blinket ut: styresett og maktdeling, statsborgerskap, eiendomsrett og økonomiske spørsmål.

Gender Advisory Team har overlevert sine anbefalinger til politikere og myndigheter både nord og sør på Kypros. Så langt har lite skjedd.

For å få inspirasjon til fortsatt innsats, arrangerte teamet en konferanse med utgangspunkt i resolusjon 1325 fra FNs Sikkerhetsråd om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen slår fast at kvinners perspektiver skal inkluderes i fredsprosesser og fredsforhandlinger, både fordi dette er et mål i seg selv, men også avgjørende for å oppnå bærekraftig fred.

Konferansen samlet om lag 150 deltakere fra Kypros, med bidragsytere fra Israel, Tyrkia, Irak, Hellas og Kroatia. Konferansen ble finansiert med støtte fra Norge gjennom EØS-midlene og Utenriksdepartementet.

Til toppen