Lag av lærere vant Holmboeprisen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– En enkeltlærer kan gjøre en stor forskjell, men det er når det skapes en felles kultur blant alle lærerne, at skolen virkelig kan nå sitt potensiale, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Holmboeprisen til matematikklærerne ved Hellerud videregående skole i Oslo.

 

Bilde av prisvinnerne
Lærerne ved matematikkseksjonen på Hellerud videregående skole og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

Det er første gang matematikkprisen deles ut til et lag av lærere. Mattelærerne ved Hellerud får prisen for sitt langsiktige arbeid for å bedre elevenes resultater i matematikk. Lærer-kollegiet har blant annet laget egne læremidler som er spesielt tilpasset at elevene ved skolen ofte starter med lave ferdigheter i matematikk og norsk.

– Lærere som samarbeider og gjør hverandre gode ved å dele kunnskap og erfaringer, kan gjøre en stor forskjell. Det viser resultatene fra Hellerud, og jeg mener norsk skole har en del å hente når det gjelder samarbeid og bygging av en kultur for deling. Jeg mener detmatematikklærerne ved Hellerud gjør og måten de jobber på bør være en inspirasjon for skole-Norge, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Norsk matematikkråd delte for ellevte gang ut Bernt Michael Holmboes minnepris 18. mai. Prisen, som er finansiert av Abelfondet, er på kr 100 000 og deles mellom prisvinnerne og skolen de kommer fra. Holmboeprisen deles ut årlig for å motivere flere lærere og skoler til å være gode innenfor matematikkfaget.

Les mer: holmboeprisen.no