Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Lahnstein talte om bærekraftig utvikling i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Statssekretær Erik Lahnstein (UD) la vekt på en bærekraftig utnyttelse av ressursene i Arktis og advarte mot å ha for smalt fokus, i sitt innlegg på den niende parlamentarikerkonferansen om Arktis som pågår i Brussel denne uken.

Lahnstein benyttet anledningen til å sette søkelyset på hva Norge anser som viktig i den arktiske regionen. Han belyste spesielt viktigheten av en bærekraftig utvikling og langsiktig bevaring av ressursene. Han vektla også viktigheten av å tilrettelegge for å utvikle robust kunnskap om regionen.
 

Samarbeid med Russland om fisk

Statssekretæren viet mye oppmerksomhet til fiskeri, og omtalte havområdene i Arktis som ”Europas største fiskedam”. Han fortalte deltakerne på konferansen at han er stolt over at Norge har klart å håndtere fiskebestanden i regionen på en god måte, slik at vi i dag har muligheten til å ta opp mer fisk enn noen sinne fra de aktuelle områdene. Han presiserte at dette har skjedd gjennom tett og godt samarbeid med Russland. 

 

Ikke et museum 
Lahnstein advarte mot å ha et smalt fokus når det gjelder utnyttelse av ressursene som finnes i den arktiske regionen. Han påpekte at det er en sammenheng mellom måten man for eksempel utnyttet potensialet for turisme på, og hvordan lokalbefolkningen lever sine liv. Ved å fokusere smalt, overser man helheten, som er spesielt uheldig i denne regionen, mener Lahnstein

 

Statssekretæren argumenterte videre at regionen ikke bør fremstå som et museum, men heller være en region som kan brukes i fellesskapets interesse.  Han poengterte at vi har et felles ansvar for at ressursene som er tilgjengelige i dette området brukes på en god måte og kommer alle til gode. 

 

Første gang i Brussel

Dette er niende gang parlamentariske representanter fra den arktiske regionen samles til konferanse, denne gang arrangert av Europaparlamentet. Sverige, Danmark, Russland, Norge, Canada og Island har representanter til stede, mens USA uteble fra konferansen. I tillegg er Arktisk Universitet, et samarbeidsprosjekt mellom ulike utdanningsinstitusjoner og organisasjoner fra de arktiske områdene, representert.

 

I år er første gangen konferansen avholdes utenfor de arktiske områdene. Danmarks utenriksminister og nåværende leder av Arktisk Råd, Lene Espersen mente dette er et bevis på hvor viktig denne regionen har blitt i internasjonal sammenheng, spesielt med det store internasjonale fokuset som har vært på klima og issmelting.

 

I tillegg til fokus på bærekraftig utvikling av livsgrunnlaget i regionen, vil også samarbeid om utdanning og forskning, Det Internasjonale Polaråret, samt konsekvensene av issmelting være sentrale tema på konferansen, som avsluttes onsdag 15. september.

Til toppen