Utfordringer med eksport av økologisk laks til EU

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere norske bedrifter som satser på eksport av økologisk laks til EU opplever nå utfordringer på grunn av at EUs økologiregelverk ikke er en del av EØS-avtalen. Tirsdag 9. august møtte EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker representanter for fiskerinæringen.

Sammen med statssekretær Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet, møtte EØS- og EU-ministeren blant andre Sjømat Norge, Coast Sefood og Flakstadvåg laks as, for å diskutere situasjonen.

- Det er uheldig at norske aktører som satser på eksport av økologisk laks til EU møter problemer. Om dette vedvarer, kan konsekvensene bli store. Derfor forstår jeg godt at aktørene er bekymret, sa EØS- og EU-ministeren under møtet.

For å løse situasjonen må EUs økologiregelverk formelt tas inn i EØS-avtalen. Da vil utfordringene for norsk økologisk laks være løst. Regelverket for økologisk produksjon ble vedtatt i 2007 og har vært i kraft i EU siden 2009.

Når et nytt regelverk skal inn i EØS-avtalen, begynner departementene umiddelbart med å vurdere behov for tilpasninger for Norge. Det ble også gjort da regelverket for økologisk produksjon ble vedtatt.

- Som under den forrige regjeringen har denne regjeringen vært opptatt av å ivareta interessene både for fiskeri og landbruk. Derfor har det over lang tid vært arbeidet for å få noen tilpasninger på landbruksområdet til EUs økologiregelverk. Dette er ikke oppnådd så langt, sier Vik Aspaker.

Landbruks- og matminister Dale skal møte ansvarlig EU-kommissær i september, i et forsøk på å finne en løsning. I tillegg er Norge avhengig av at Island gir sitt samtykke til innlemmelse av økologiregelverket i EØS-avtalen. Island ønsker også tilpasninger i økologiregelverket. Fra norsk side har man derfor også parallelt jobbet tett med Island i denne saken, og fiskeriminister Sandberg vil ta opp spørsmålet med sin kollega fra Island når de møtes i midten av august.