Landbruket gir tilbud innen psykisk helse

I Norge er det rundt 400 Inn på tunet-gårder som tilbyr ulike velferdstjenester innen skole, helse og omsorg, arbeidstrening og en rekke andre områder. Mange tilbud er rettet mot psykisk helse. Forskning og erfaringer viser at tilbudene har en positiv effekt.

– Hos Inn på tunet-gårder kan folk delta i aktiviteter og bidra i arbeid som gir dem både mestring, utvikling og trivsel. Det er veldig viktig for den psykiske helsen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Kontakt med natur og dyr, fysisk aktivitet, praktiske oppgaver og bonden som "mentor" kan utgjøre en viktig forskjell for deltakerne i tilbudene. Gjennom kontakt med dyr og natur oppleves mindre stress, mer tilstedeværelse og mulighet for å gi omsorg til dyr og oppleve mestring,  sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Å være sammen med dyr kan gi positive helseeffekter.
Å være sammen med dyr kan gi positive helseeffekter. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Vil gjøre Inn på tunet mer kjent og tilgjengelig

Over jordbruksavtalen er det satt av 12 millioner kroner over tre år til en egen satsing kalt Inn på tunet-løftet 2. Midlene skal gå til  pilotprosjekter som skal bedre tjenestene og gi økt interesse og etterspørsel etter Inn på tunet-tilbud. Midlene blir delt ut i begynnelsen av november av Landbruksdirektoratet. Det er kommunene og stat som kjøper Inn på tunet-tjenester som de tilbyr til kommunens egne innbyggere.

– For å få mest mulig ut av tjenestene på gården, er det viktig at det ligger gode avtaler til grunn med forutsigbarhet og langsiktighet. Det er bra for Inn på tunet-gårder, for kommunen og viktigst av alt for menneskene som bruker tjenestene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.