Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar på G20-ministermøtet i Berlin

Tyskland har formannskapet i G20 i 2017. Norge er sammen med Nederland invitert som gjesteland. Invitasjonen innebærer at Norge følger hele G20-prosessen i Tysklands formannskapsperiode, herunder også ministermøter og det senere toppmøtet i Hamburg i juli der statsminister Erna Solberg vil delta.

Landbruksministrene i G20 er først ute med sitt ministermøte 22. januar under International Grüne Woche i Berlin. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil delta på dette møtet. 

Tyskland har under sitt formannskap pekt ut følgende prioriterte arbeidsområder innen landbruk: vann og landbruk, teknologi i landbruket, antimikrobiell resistens (AMR), handel og markedsovervåking. Ministermøtet vil vedta en erklæring og en handlingsplan som gir politiske føringer for videre arbeid på disse områdene blant G20-landene.      

Landbruks- og matministeren viser til at regjeringen prioriterer deltagelsen i G20 høyt. 

- Norge kan gjennom deltatakinga i G20 kome med innspel til viktige politiske prosessar, både på landbruk og andre politikkområde. For min del vil eg i mitt innlegg leggje spesiell vekt på antimikrobiell resistens og bruk av teknologi for å bidra til å løyse utfordringar i landbruket knytt til både produksjon, klima og miljø, sier Dale.  

Til toppen