Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Nordisk Ministerråds sommermøte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nordiske ministrene for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk (MR-FJLS) holder sitt årlige møte i Åbo 29. juni 2016.

Ministrene skal under møtet diskutere felles nordiske muligheter innen matvareeksport. På agendaen står også et veikart for blå bioøkonomi i Norden, de nordiske landenes nye skogstrategi og arbeidet med primærnæringenes konkrete bidrag med løsninger til FNs bærekraftsmål.

Kontaktperson for landbruks- og matminister Jon Georg Dale:
Seniorrådgiver Ståle Norang, +47 414 38 011