Landbruks- og matministeren deltar på åpningen av Landbruksdirektoratets nye kontor i Steinkjer

Adresse: Skolegata 22

Sted: InnoCamp Steinkjer

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltar på den offisielle åpningen av Landbruksdirektoratets nye kontor i Steinkjer.

I 2017 vedtok regjeringen at 30 av direktoratets 204 årsverk skulle flyttes til Steinkjer. Direktoratet har fra før kontoret i Oslo og Alta. Nå er prosessen sluttført og det nye kontoret i Steinkjer er oppe og går.

Programmet for dagen:

kl. 12.00 Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet tar imot statsråd Olaug Bollestad, Fylkesmannen, ordfører og andre gjester. Deretter omvisning i Landbruksdirektoratets lokaler med presentasjon av direktoratets virksomhet på Steinkjer. På grunn av smittevern vil omvisningen foregå i flere puljer.
kl. 12:30 Statsråden møter representanter for landbruksklyngen ved InnoCamp Steinkjer
kl. 13:00 Offisiell åpning i Auditorium B123 ved InnoCamp. Taler ved statsråd Olaug Bollestad, Fylkesmann Frank Jensen, ordfører Anne Berit Lein og adm.dir. Jørn Rolfsen. Hilsener fra næringer og organisasjoner.
kl. 14:00 - 15:00

Bålkaffe med «noko attåt» utenfor InnoCamp. Mingling og muligheter for intervjuer med statsråden og andre gjester.

Av smittevernhensyn er programmet frem til den offisielle åpningen lukket for pressen. Det øvrige programmet er av samme årsak begrenset til inviterte.

kl. 15:00 Avreise Steinkjer
kl. 15.45 – 16.15 Levanger og stopp ved Gråmyra for å se på den nye E6-trasêen. Der deltar ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand, leder for grunneierlaget og lokalpolitikere.

Kontaktperson for landbruks- og matminister Olaug Bollestad under turen: 
Marthe Bay Haugen, 415 22 112.