Landbruks- og matministeren på markering av det internasjonale plantehelseåret 2020

Sted: Vitenparken, Ås

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holder åpningsinlegget på Nasjonal markering av det internasjonale plantehelseåret 2020. Arr.: NIBIO, Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Gartnerforbundet, Hageselskapet.