Landbruks- og matministeren til årsmøte i Norges Bondelag

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holder hilsningstale på Norges Bondelags årsmøte.