Landbruks- og matministeren til GARTNER 2019

Sted:

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holder innlegg på GARTNER 2019. Arr: Norsk Gartnerforbund - Tema: Grøntnæringen er satsingsområde.