Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av et nytt jordvernmål innen 2026

Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026. Dokument 8:84 S (2019-2020), Innst. 331 S (2019-2020)

President,
Det å ta godt vare på matjorda vår er ekstremt viktig. Jeg mener det er en helt sentral del av det forvalteransvaret vi har. Det er viktig for Norge, Europa og hele verden.

Å produsere nok og trygg mat til egen befolkning er en av de viktigste og mest grunnleggende oppgavene i ethvert samfunn. Matjorda er jordbrukets viktigste ressurs og kapital. Matjorda vår er gullet vårt. Vi har under 3 prosent dyrka mark her i landet, og da sier det seg selv, President, at dette må vi passe godt på. Ellers skjærer vi av den greina landbruket vårt sitter på.

President, 
Jeg har hatt et stort engasjement for jordvern helt siden jeg var ordfører, og det har jeg fortsatt! Dette gjelder lokalpolitikere, fylkespolitikere, og dette gjelder nasjonale polikikere.

Derfor, president, er jeg glad for at denne regjeringen har tatt tydelige grep for å omdisponere mindre matjord enn det som har vært gjort tidligere.

Tallene for 2017, 2018 og de foreløpige tallene for 2019 viser at vi ligger an til å nå målet om under 4 000 dekar omdisponert dyrka jord for tredje år på rad. I 2009 ble det omdisponert mer enn det dobbelte, over 8 000 dekar matjord. Det viser at politikk virker, president. Det viser at det virker å sette tydelige mål og gi tydelige føringer.

Men dette er ikke noe vi lykkes med én gang for alle. Det krever kontinuerlig oppmerksomhet og politisk vilje, både hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter. 

Stortinget behandlet den første nasjonale jordvernstrategien til regjeringa i desember 2015, og fastsatte da et mål om å redusere den årlige omdisponeringa av dyrka jord til under
4 000 dekar. I 2018 oppdaterte regjeringen jordvernstrategien og jordvernmålet om maks 4 000 dekar ble videreført. Målet skal nås innen 2020.

President, 
Vi må evaluere jordvernmålet og de oppnådde resultatene i 2021 når vi har den endelige rapporteringen for hele perioden. Det er først da vi kan vurdere om vi skal sette et nytt og mer ambisiøst mål. Regjeringen vil i så fall komme tilbake til Stortinget med nye vurderinger og nye forslag. Dette er en viktig sak nå og ikke minst for fretidige genarasjoner.

Til toppen