Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

Takk president, 
Hundeavl og hundeoppdrett har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Det skyldes i stor grad at en del raser som er utsatt for helseplager og at det finnes noen useriøse oppdrettere.

Alt dyrehold skal bygges på god dyrevelferd og god dyrehelse. Jeg tror de fleste hundeoppdrettere er glade i dyrene sine og ønsker fine, sunne valper som avkom etter deres hunder. Oppdretterne må vektlegge dyrets helse og gemytt minst på linje med utseende og andre rasetypiske særtrekk.

Med de sykdommene og problemene vi ser hos enkelte raser i dag, mener jeg at vi må få til forbedringer innen hundeavl og ikke minst innen oppdrett.

Mattilsynet fikk i fjor sommer et oppdrag om å utrede og utarbeide forslag til en forskrift om hundeavl. Målet med dette er å utrede tiltak som kan snu avlen i en riktigere retning og forebygge lidelse hos fremtidige valpekull.

President, jeg mener vi trenger tre ting:

For det første bør vi tydeliggjøre oppdretterne sitt ansvar. Jeg ser for meg å forskriftsfeste krav om at alle som driver hundeavl, både raseklubber og enkeltoppdrettere, skal ha plikt til å vurdere egenskaper som kan medføre helsemessige problemer hos avkommet.

Det president, var jeg selv opptatt av. Jeg har to hunder. For de hundene var jeg opptatt av hva var stamtavlen og hva var sykdomsbildet. Nettopp fordi jeg var opptatt av helsemessige grunner.

Som nummer to bør vi stille krav om at alle raseklubber må ha en egen avlsstrategi med oppfølging, registrering og dokumentering. Mange raseklubber har allerede gjort mye her. Og oppdrettere som ikke er tilknyttet en raseklubb må ha en plan for parringer ut fra en vurdering av forekomst av arvelige lidelser.

Og som nummer tre president: Alle oppdrettere med et visst omfang bør måtte registrere seg hos Mattilsynet. For eksempel de som har to eller flere kull i snitt i året. Dette har Mattilsynet fått oppdrag om å utrede og lage forslag til bestemmelser om.

Til sammen president,  mener jeg disse tiltakene vil gi bedre uttelling og mindre byråkrati enn dersom det skulle stilles krav om at myndighetene skal sertifisere hver enkelt oppdretter. Da ivaretar vi dyrevelferden, slik jeg vet forslagsstiller og er veldig opptatt av. Det er dyrehelsa og dyrevelferden. Der har vi et felles mål.

Til toppen