Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Representantforslag om å styrket dyrevelferd

Dokument 8:10 S (2019-2020), Innst. 153 S (2019-2020)

Takk president,

Matproduksjon med husdyrhold er en del av vår kultur og helt nødvendig for at vi skal kunne bruke ressursgrunnlaget i hele landet til å produsere nok og trygg mat.

Jeg er helt enig med komitéen president, i at god dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon er viktig. Dyr i Norge skal ha det bra!

God dyrevelferd og friske husdyr er og viktig for lønnsomheten til bonden. Husdyrhold og dyrevelferd vil imidlertid alltid være et kompromiss mellom hensyn som nytteverdi, tidsbruk, økonomi og ressursutnyttelse. Kravene til dyrevelferd i Norge skal være strenge og de skal ta opp i seg ny kunnskap, men de kan ikke president, bli så strenge sammenlignet med andre land, at vi ikke kan ha husdyrhold i norsk landbruk.

Flere tiår med forskning og utvikling har gitt oss et kunnskapsbasert regelverk. Et regelverk som er blant de strengeste i verden. Norske husdyr har en veldig god helsestatus og det brukes svært lite antibiotika i produksjonen. Smittsomme dyresykdommer som innebærer store lidelser, er i stor grad utryddet eller forebygget i Norge. Dette er grunnleggende forutsetninger for god dyrevelferd.

I internasjonal sammenheng må vi derfor kunne slå fast at det er et godt grunnlag for god dyrevelferd i landet vårt. Likevel er det utfordringer i enkelte produksjoner og i enkelte dyrehold, noe vi de senere årene dessverre har sett spesielt i slaktegrisproduksjonen.

Når problemer avdekkes, ser jeg det som en selvfølge at de ansvarlige møtes, for å finne de beste løsningene sammen. Myndighetene har hatt, og vil fortsatt ha, tett kontakt med næringen om tiltak for å bedre forholdene i svineproduksjonen spesielt. Vi er nødt til se at tiltakene gir varig effekt.

President,
Intensjonen i representantforslaget er god. Vi ønsker alle å jobbe for best mulig dyrevelferd i husdyrhold i landet vårt, men heller enn å innføre nye rapporterings- og dokumentasjonskrav og merkeordninger vil jeg arbeide for å forbedre dyrevelferden på andre måter. Godt regelverk, god samhandling med næringen og styrket tilsynskvalitet hos Mattilsynet er viktige stikkord her.

Til toppen