Landbruks- og matministerens skriftlig svar på spørsmål vedr. Dokument 8:13 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og Arild Grande

Om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal

Til toppen