Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 327 fra stortingsrepresentant Geir Inge Lien

Spørsmål om økt mineraloljeavgift