Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 327 fra stortingsrepresentant Geir Inge Lien

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Spørsmål om økt mineraloljeavgift