Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 360 fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Hvilket areal skal Regjeringen ta i bruk for å øke volumet på selvforsyningen?