Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 9 fra stortingsrepresentant Knut Storberget

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matvareprisene