Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 9 fra stortingsrepresentant Knut Storberget

Matvareprisene