Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1013 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Til toppen