Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1048 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Endring av jordbruksareal fra 2013 til 2014