Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1048 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Endring av jordbruksareal fra 2013 til 2014

Til toppen