Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1049 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Antall bønder som ønsket å kjøpe melkekvote i årene 2010-2014

Til toppen