Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 480 fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog