Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 424 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Om nedslakting av rein

Til toppen